31 Aralık 2011 Cumartesi

RİSK...Merhaba ,


Bu ilk yazımızda öncelikle “Bakış Açısı” bölümünün siz blog okuyucularımın değerleri bakış açılarının yer alacağı ve birlikte bir konuya ait bakış açılarımızı paylaşacağımız farklı bir bölüm olacağını söylemek istiyorum. Bu haftaki bakış açısı konumuz “RİSK”. Evet bakış açılarınızı öğrenmeden önce risk kelimesinin tarihi ile ilgili kısa ve dikkat çekici birkaç bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum.


Risk kelimesi Yunancada “sarp kayalık” (cliff) anlamına gelen “rhiza”  kelimesinden 
türetilmiştir.Homeros’un Odyssey destanında Odyssey’nın Mesina Boğazından geçerken karşılaştığı sarp kayalıklar Homeros tarafından yunanca “rhiza” olarak adlandırılmaktaydı. Sonları rhiza kelimesi bir denizcilik terimi olarak söylenmeye başlandı ve  “rhizikon” olarak farklılaştı. Sonları da tarih içinde farklılaşmaya devam ederek ortaçağ süresince “denizde zorluklardan kaçınma” anlamında kullanıldı.


13. yy. da Ticari Devrim döneminde İtalyan gemi tüccarları ilk defa sigorta sözleşmeleri kullanmaya başladılar ve ilk kez 1350 yılında tarihte bilinen ilk sigorta sözleşmesi Palermo’da yapıldı. Risk kelimesinin tarih boyunca çıkış noktasını oluşturan iki kavram “sarp kayalık” ve “denizcilikte karşılaşılan tehlike” denizcilik sigorta sözleşmelerinde anlamı denizcilik sigortası sözleşmelerinde bir araya geldi. 15.yy. da başlayan yeni dünyanın fethi döneminde de risk kelimesi sıklıkla kullanıldı. İngilizce de ise ilk defa kelime olarak 1728 yılında , zarf olarak ise 1826 yılında “riskli” (risky) şeklinde kullanılmıştır.
İlk zamanlarda sarp kayalık, taş ya da kara parçası olan “rhiza” sonraları “bir işi yapmaya cesaret”, “bir işi yapmayı taahhüt etmek” olan, sigortacılık ve finansal işlemlerde kullanılan bir kelimeye dönüşmüştür.
Risk her zaman bir tehlikeye mi işaret eder? Hayır bu noktada risk kavramı akıllı risk alma kavramı ile bir arada düşünülmelidir. Risk aslında bize hesaplanması gereken ihtimalleri ve bu ihtimaller karşısında yapılacak stratejik planlamayı gösterir.Bu nedenle risk haritaları vardır, bu nedenle risk ölçümleme metotları uygulanır. 


O halde sizce risk nedir ?


Riske bakış açınız nedir ?


Akıllı risk almak ne demektir?


Yorumlarınızı yazmanızı rica ediyorum.


Tüm yorumlar “Bakış Açısı” nda…


Kaynaklar ;Fehmi Dinçer Ankara 2010Iain Wilkinson, Anxiety in a Risk Society, 2001.Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü Remzi Kitabevi, 1997.Rolf Skjong, Etymology of Risk, 2005.Fotograf:National Geographic

0 yorum:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı